Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

 

Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig skoleudvikling

Formålet med centeret er at gennemføre banebrydende forskning inden for sundhedspædagogik og uddannelse for bæredygtig udvikling i folkeskolen. Sundhed og bæredygtig udvikling er væsentlige områder for skolens arbejde - ikke blot som emner i enkeltfag, men også som grundlæggende pædagogiske og didaktiske principper for skolens faglige og  organisatoriske udvikling. I Danmark udgør sundhed, miljø og bæredygtig udvikling tværgående dimensioner i folkeskolen, som skal integreres på tværs af fag og klassetrin. For alle tre temaer er formuleret nationale læringsmål, der udmøntes gennem faghæfter for forskellige fag i folkeskolen.

Forskningsperspektivet i centret er at nytænke de kompetencer, som er nødvendige for, at kommende generationer - på baggrund af usikker viden og komplekse problemstillinger – kan deltage kompetent i de forandringsprocesser, som spørgsmål om sundhed og bæredygtighed rejser.

Forskningsfokus

Det specifikke formål med centret er at generere viden om de transformeringsprocesser, der sker, når politiske intentioner og målsætninger for undervisning i sundhed, miljø og bæredygtig udvikling omsættes til didaktisk praksis i folkeskolen.
Forskningen tager afsæt i eksisterende national og international uddannelsesforskning, særligt inden for sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling.
Forskningsstrategien bygger på en interdisciplinær tilgang og en kombination af grundforskning, begrebsudvikling og forskningsbaseret praksisudvikling (intervention).
Tanken bag denne strategi er, at de forskellige typer af viden, og samspillet mellem disse, kan inspirere, komplimentere og udfordre hinanden gensidigt i udviklingen af området.
Forskningsarbejdet trækker på kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og på teorier om social og organisatorisk læring og kritisk pædagogik.