Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

 

Kommende arrangementer

Ingen nyheder i denne liste

Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig skoleudvikling

Formålet med centeret er at gennemføre banebrydende forskning inden for sundhedspædagogik og uddannelse for bæredygtig udvikling i folkeskolen. Sundhed og bæredygtig udvikling er væsentlige områder for skolens arbejde - ikke blot som emner i enkeltfag, men også som grundlæggende pædagogiske og didaktiske principper for skolens faglige og  organisatoriske udvikling. I Danmark udgør sundhed, miljø og bæredygtig udvikling tværgående dimensioner i folkeskolen, som skal integreres på tværs af fag og klassetrin. For alle tre temaer er formuleret nationale læringsmål, der udmøntes gennem faghæfter for forskellige fag i folkeskolen.

Forskningsperspektivet i centret er at nytænke de kompetencer, som er nødvendige for, at kommende generationer - på baggrund af usikker viden og komplekse problemstillinger – kan deltage kompetent i de forandringsprocesser, som spørgsmål om sundhed og bæredygtighed rejser.

Nyheder

06.09.2017 | Research

Nyt lys på skolens seksualundervisning

Seksualundervisning er et af de vigtigste dannelsesfag i skolen, men vi ved i realiteten meget lidt om, hvordan lærerne griber opgaven an. Ny undersøgelse fra ph.d.-stipendiat Line Anne Roien blandt 11.000 lærere og pædagoger kortlægger for første gang de udfordringer, som skolerne står overfor i undervisningen.

02.11.2016 | Visit

Gæsteforsker: Deana Leahy

Visiting Scholar from Monash University, Melbourne, Australia in week 45: Deana Leahy. Deana is a Senior Lecturer in the Faculty of Education at Monash University, Australia. Her research interests are framed by a concern about the political and moral work that is 'done' under the guise of improving the health of children and young people in…

Forskningsfokus

Det specifikke formål med centret er at generere viden om de transformeringsprocesser, der sker, når politiske intentioner og målsætninger for undervisning i sundhed, miljø og bæredygtig udvikling omsættes til didaktisk praksis i folkeskolen.
Forskningen tager afsæt i eksisterende national og international uddannelsesforskning, særligt inden for sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling.
Forskningsstrategien bygger på en interdisciplinær tilgang og en kombination af grundforskning, begrebsudvikling og forskningsbaseret praksisudvikling (intervention).
Tanken bag denne strategi er, at de forskellige typer af viden, og samspillet mellem disse, kan inspirere, komplimentere og udfordre hinanden gensidigt i udviklingen af området.
Forskningsarbejdet trækker på kvantitative og kvalitative forskningsmetoder og på teorier om social og organisatorisk læring og kritisk pædagogik.