Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Deltagere

Pilot centret startede i 2012 under ledelse af professor (mso) Venka Simovska.
Forskningen gennemføres af en kernegruppe af forskere ved DPU, Aarhus Universitet i samarbejde med en række nationale og internationale samarbejdspartnere indenfor sundhedspædagogik og uddannelse for bæredygtig udvikling.

Rådgivende international forskningsgruppe

  • Allan Reid, prodekan og Lektor ved School of Education, Monash University, Australia
  • Gert Biesta, professor ved School of Education, University of Stirling, UK
  • Peter Paulus, professor ved institut for psykologi, Universität Lüneburg, Tyskland
  • Bjørn Holstein, professor ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Centerleder Venka Simovska

Centerleder Venka Simovska er ph.d. og professor (mso) ved DPU, Aarhus Universitet.
Venka er samtidig leder af Forskningsprogrammet for Miljø- og Sundhedsundervisning ved DPU, Aarhus Universitet i København, og koordinerer det internationale forskningsnetværk ’Schools for Health’ (SHE) i Europa, samt netværket ’Research in Health Education’ indenfor European Educational Research Association (EERA).

Forskningsområder:

Kritisk sundhedspædagogik og sundhedsfremme med særligt fokus på læringsprocesser, deltagelse, empowerment og handlekompetence i relation til sundhed, samt diskursanalyse relateret til evidens omkring pædagogisk forskning, og de epistemologiske uligheder, som opstår i det interdisciplinære felt mellem sundhedsundervisning og sundhedsfremme. www.dpu.dk/om/vs

Udvalgte relevante publikationer:

Simovska V. &  McNamara P.(eds.)(forthcoming 2013).Schools for Health and Sustainability: Theory, Research and Practice. Dordrecht: Springer.

Simovska, V. (2008). Learning in and as participation. In Reid, A., Jensen, B.B., Nikel, J. & Simovska, V. (eds) Participation and learning: perspectives on education and the environment, health and sustainability. Dordrecht, Springer. pp. 61-80

Katrine Dahl Madsen

Katrine Dahl Madsen er postdoc indenfor Uddannelse for Bæredygtig Udvikling ved DPU, Aarhus Universitet.

Forskningsområder:

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling som didaktisk praksis i skolen med særlig fokus på interaktiv forskning, social læring og samarbejder mellem lærere og forskere. Underviser på Masteruddannelsen i Sundhedspædagogik ved AU, og er i øjeblikket involveret i planlægningen af et internationalt kursus for lærere i Uddannelse for Bæredygtig Udvikling i samarbejde med University College Lillebælt. www.dpu.dk/om/kdma

 

Udvalgte relevante publikationer:

  • Madsen, Katrine Dahl (2009): Klimawandel und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung. In: Kennzeichen DK, Kgl. Dänische Botschaft, Nr. 90, november.
  • Madsen, Katrine Dahl; Meyer, Bente; Rørbech, Helle (2008): Klasseledelse, demokrati og medborgerskab i (det) flerkulturelle klasserum. I: Klasseledelse – magtkampe I praksis, pædagogik og politik. Krejsler, John B; Moos, Lejs (Red). Dafolo.

Lone Lindegard Nordin

Lone Lindegard Nordin er ph.d. studerende indenfor sundhedspædagogik ved DPU, Aarhus Universitet.  

Forskningsområde:

Sundhedsfremme og sundhedsundervisning i folkeskolen baseret på kritisk sundhedspædagogik. Desuden omfatter forskningsområdet implementering af kommunale sundhedsfremme projekter i sundhedsundervisningen med særligt fokus på lærerens rolle i implementeringsprocessen. www.dpu.dk/om/lll

Udvalgte relevante publikationer:

Jeppe Læssøe

Jeppe Læssøe er ph.d. og professor (mso) ved DPU, Aarhus Universitet.

Forskningsområder:


Miljøpædagogik og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU).  Har indenfor dette område deltaget i at beskrive udviklingen i Danmark, herunder bl.a. den politiske proces i Danmark såvel som internationalt vedrørende UBU. Jeppes forskning fokuserer aktuelt på koblingen mellem den internationale politikudvikling på området og den nationale. Et andet tema er forskningens rolle i forhold til den politiske proces og de metodologiske udfordringer og muligheder, som dette indebærer.  www.dpu.dk/om/jepl

 

Udvalgte relevante publikationer:

Jeanette Magne

Jeanette Magne er ph.d. og lektor ved DPU, Aarhus Universitet.

Forskningsområder:

Forandringsprocesser relateret til social ulighed i sundhed og udvikling af en sundhedspædagogik sensitiv over for det levede liv; sundhedsfremmende settings herunder forskning i den sundhedsfremmende skole. Kompetenceudvikling af lærere, pædagoger og sundhedsprofessionelle med særligt fokus på deltagelsesprocesser, empowerment og kapacitetopbygning. Evaluering af sundhedsfremmeprocesser i skolen og andre settings, hvor børn og unge befinder sig. Strategisk udvikling af forsknings- og interventionsprojekter. www.dpu.dk/om/jema

Udvalgte publikationer:

  • Albeck, CK, Jensen, JM & Sørensen, K. (2012): Evaluering af Aarhus Kommunes forsøgsordning: Morgenmad, frugt og vand til alle elever på Vorrevangskolen og Skovvangskolen, Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet

Jensen, JM & Larsen, N (2009): Evaluation of RoSaCe – Road Safety Cities in Europe. The Danish School of Education, Aarhus University and P.A.U. Education

Monica Carlsson

Monica Carlsson er ph.d. og lektor ved DU, Aarhus Universitet.

Forskningsområder:

Transformationsprocesser i skolen inden for sundhedspædagogik og uddannelse for bæredygtig udvikling: Processer og udbytte (m. fokus på professionelle kompetencer og elevkompetencer), udvikling og evaluering (m. fokus på kontekstuelle forhold, mekanismer for forandring, og udbytte), samarbejde mellem skole og eksterne aktører om udvikling af policy og programmer, samt policy-, program- og curriculumanalyser. www.dpu.dk/om/monica

Udvalgte publikationer:

  • Carlsson, Monica (in review) Professional competences within school health promotion – between standards and professional judgment. In: Simovska V, McNamara P (eds.) Schools for Health and Sustainability. Theory, Research and Practice. Springer.
  • Carlsson, M. and Simovska, V. (2012) Exploring learning outcomes of school-based health promotion – a multiple case study. Health Educ. Res. 27 (3): 437-447.

Anders Kruse Ljungdal

Anders Kruse Ljungdal er ph.d. og ansat som postdoc ved DPU, Aarhus Universitet.  

Forskningsområder:

Har skrevet en afhandling om samtidige livsstils- og sundhedsnormer belyst gennem et kvalitativt studie af type 2 diabetikeres selvomsorgspraksis. Teoretiske inspirationskilder er bl.a. Georges Canguilhem og Michel Foucault. Underviser i sundhedspædagogik, og i medicinsk filosofi og videnskabsteori. Er i øjeblikket involveret i et forskningsprojekt om børn og unges deltagelse, kompetencer og kompetenceudvikling med BUK-senteret, Høgskolen i Lillehammer, hvor der bidrages med en systematisk litteratursøgning om dette emne.  www.dpu.dk/om/ankl

Udvalgte relevante publikationer:

  • Ljungdalh, A.K. (2009). Normer og normalisering: Canguilhem i et sundhedspædagogisk perspektiv. In M. Carlsen et al. (ed) Sundhedspædagogik og sundhedsfremme. Århus: Århus Universitetsforlag: 139-150.

Irene Laura Torres Reyes

Irene Laura Torres Reyes modtog et stipendie fra regeringen i Ecuador til sin undersøgelse af ’Muligheder for skolebaseret sundhedsfremme og –pædagogik i landbrugssamfund i Ecuador’ og blev en del af pilotcentret. Hovedvejleder: Venka Simovska. Medvejleder: Jette Benn. Irenes første paper præsenteres på ECER 2015 i Budapest i september og er en analyse af sundheds- og uddannelsespolitik i Ecuador, som udgør konteksten for skolens arbejde.

Line Anne Roien

Line Anne Roien modtog et Ph.d . stipendie fra AU og har været en del af pilotcentret siden 1. september 2015. Hendes Ph.d. omhandler ’Seksualitet, subjektivitet og samfund – seksualundervisningens rolle i folkeskolen’. Hovedvejleder: Venka Simovska. Medvejleder: Christian Graugaard. Lines arbejde tilføjer et nyt perspektiv til pilotcentrets forskning  - ved at undersøge, hvordan seksualundervisning begrebsliggøres, omtales i undervisningsplaner og udfolder sig i praksis, samt forholdet til mere overordnede uddannelsesmæssige formål i senmoderniteten. Line har tidligere været tilknyttet pilotcentret som videnskabelig assistent. Hendes første paper præsenteres på ECER 2015 i Budapest i september og er en analyse af eksisterende forskning inden for feltet.