Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Highlights

Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen

Ny rapport "Kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen", er blevet udgivet som Working paper nr 3/2014

Rapporten præsenterer en landsdækkende undersøgelse af kommunernes arbejde med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen. Undersøgelsen er udført i efteråret 2013 i Forskningscenter for sundhedsfremmende bæredygtig skoleudvikling ved DPU, Aarhus Uni-versitet.

Formålet med undersøgelsen er at få et overblik over hvordan danske kommuner arbejder med sundhedsfremme og bæredygtig udvikling i relation til folkeskolen. Herved bidrager undersøgelsen til forskningscentrets overordnede forskningsmål: Hvordan sundhedsfremme og bæredygtig udvik-ling tolkes og formes som praksisser i skolen, og hvilke forhold, der kan understøtte dette arbejde? Undersøgelsen danner desuden udgangspunkt for et case studie, der skal give et dybere indblik i, hvordan en række udvalgte danske kommuner arbejder med sundhedsfremme og bæredygtig ud-vikling i folkeskolen.

Download rapporten

Internationale policies og nationale handleplaner for sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling i skolen. Transformationer og oversættelser

Katrine Dahl Madsen, Lone Lindegaard Nordin og Venka Simovska: Internationale policies og nationale handleplaner for sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling i skolen. Transformationer og oversættelser

Forskningscentret har nu publiceret arbejdspapir nr. 2/2013. Rapporten er resultatet af et igangværende arbejde med at kortlægge og analysere centrale dokumenter, der ligger til grund for skolernes arbejde med sundhedspædagogik, sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling i Danmark. På baggrund af centrets forskningsinteresse har målet for analysen været dobbelt:

  • At analysere hvordan sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling formuleres og tages op i centrale dokumenter, der ligger til grund for skolernes arbejde indenfor de to områder. Analysen har særligt fokus på de centrale didaktiske spørgsmål vedrørende: mål, pædagogiske strategier, kompetencer/viden og kontekst,
  • At undersøge de forandringer og oversættelser der finder sted, fra internationale policies til nationale politikker og handleplaner indenfor de to områder. 

Du kan downloade rapporten HER

Kampen mod den UligE sUNdHEd

interview med Venka Simovska, centerleder, Asterisk juni 2013.

Læs interviewet.

Fra politik til praksis

Implementering af kommunale sundhedsfremmeprojekter med focus på kost & fysisk aktivitet fra et lærerperspektiv

PH.D.-AFHANDLING
Lone Lindegaard Nordin

Formålet med afhandlingen er at få indsigt i lærernes implementering af kommunale sundhedsfremmeprojekter med fokus på kost og fysisk aktivitet i folkeskolen i forhold til såvel de kommunalpolitiske målsætninger som de bærende principper i kritisk sundhedspædagogik.

Undersøgelsen er designet som et kollektivt casestudie, og den teoretiske analyse er baseret på kritisk sundhedspædagogik kombineret med Lipskys teori om markarbejderne som de egentlige policy-magere.

Undersøgelsen viser, at der er et ”gap” mellem politik og praksis. Både i forhold til de kommunalpolitiske målsætninger og i forhold til principperne i kritisk sundhedspædagogik. Faghæfte 21 ser ud til at være et ”glemt faghæfte”

Læs afhandlingen her.

Afslutning af projekt om Concepts of children's and young people's participation, competence and competence development

Projektet Concepts of children´s and young people´s participation, competence and competence development - An interdisciplinary meta-study of scientific and political theories and discourses er netop blevet afsluttet. Projektet er blevet ledet og financieret af Forskningssenter for barns og unges kompetanseutvikling (BUK-senteret) ved Høgskolen i Lillehammer (HiL) i samarbejde med forskere ved pilotcenteret Research on schools for health and sustainability, som er en del af Forskningsprogrammet for Miljø og Sundhedspædagogik (nu: Forskningsprogrammet Læring for Omsorg, Bæredygtighed og Sundhed) ved Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet (tidligere DPU).

To rapporter er blevet publiceret.

 
Den første (på engelsk) var et review over den international forskning med titlen Mapping and Reviewing Concepts of Children’s and Young Peoples’ Competence, Participation and Competence Development (2012).

Download rapporten her.

 

 

Den anden rapport var en kortlægning af danske og norske policy-dokumenter vedrørende samme emne: En kortlægning af begreber om børns og unges deltagelse, kompetence og kompetenceudvikling i norske og danske policy-dokumenter: Fra velfærdspolitiske problemstillinger til administrative forskrifter (2013).

Download rapporten her.

 

Der blev foruden disse udgivelser afholdt to seminarer på Høgskolen i Lillehammer, hvor rapporternes resultater blev fremlagt.