Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videnudveksling

Forskningscenter for sundhedsfremmende og bæredygtig skoleudvikling (www.shs.au.dk) etablerer et forsker-praktiker netværk. Her skal forskningens resultater kobles til kommunernes hverdag og udfordringer i forhold til at få sundhedsfremme og bæredygtighed integreret som en del af skolernes pædagogiske og didaktiske praksis.

Kommunerne har i dag større ansvar for sundhed og bæredygtighed – ligesom de har større ansvar for skolerne. Skolen er en central arena for at udvikle elevernes kompetence til at håndtere de mange spørgsmål og udfordringer, der knytter sig til sundhed og bæredygtig udvikling.

Formålet med netværket er at skabe en platform, hvor kommuner, skoleledere, undervisere og forskere kan udveksle erfaringer, videreudvikle strategier for områderne samt udvikle konkrete handletiltag på baggrund af den nyeste forskning på området.

To netværksmøder om året

Netværket mødes to hele dage om året. Netværket er i første omgang for kommunale embedsfolk og skoleledere som arbejder med miljø, bæredygtig udvikling og sundhed i skolen. Forskere fra forskningscentret vil endvidere etablere nærmere samarbejder med forskellige skoler i udvalgte kommuner. Netværksmøderne bliver en blanding af oplæg, forskningscirkler og workshops, hvor der er plads til udveksling af erfaringer og viden mellem forskere og praktikere samt praktikere i mellem.

Effekter af netværket er fx:

  • Kommuner og skoleledere får en platform for erfaringsudveksling både med andre praktikere og med myndigheder og forskere inden for sundhedsfremme og bæredygtighed
  • Kommuner og skoleledere kan opnå indblik i den seneste forskning i centret
  • Kommuner og skoleledere får konkrete input til udvikling af strategier og handleplaner inden for sundhedsfremme og bæredygtighed
  • Kommuner/skolerne får konkrete pædagogiske og didaktiske redskaber til planlægning og gennemførelse af undervisningen i sundhed og bæredygtig udvikling.

Vil du vide mere? Kontakt Katrine Dahl Madsen

NYT:
Forskningscentret har etableret et nyt netværk for videnudveksling om sundhedsfremme og bæredygtighed i skolen. Interesserede kommuner, skoleledere og lærere er velkomne i netværket.

Første netværks seminar var 29. maj 2013 kl. 10-15 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Emdrup.

Program her