Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Folkeskolens seksualundervisning

Landsdækkende undersøgelse
om folkeskolens seksualundervisning

Hvordan oplever lærere og pædagoger det at undervise i seksualundervisning? Hvad underviser de om – og hvordan? Hvordan planlægger de og hvem samarbejder de med? Disse spørgsmål skal besvares af lærere og pædagoger i folkeskolen i en stor spørgeskemaundersøgelse, der gennemføres i efteråret 2017.

Spørgeskemaundersøgelsen

I efteråret 2017 gennemføres en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse (survey) med det formål at bidrage til viden om lærere og pædagogers praksis for seksualundervisning i folkeskolen.

Surveyet gennemføres én gang i perioden september-oktober 2017 blandt alle folkeskolelærere og -pædagoger, der har været tilmeldt Sex & Samfunds seksualundervisningskampagne ”Uge Sex” i 2017 (i alt ca. 10.800 personer).

Forskningsdesignet for spørgeskemaundersøgelsen (surveyet) kan beskrives som en tværsnitsundersøgelse, hvor der indsamles kvantitative data gennem brug af et elektronisk spørgeskema. Alle besvarelser behandles fortroligt og anonymt.

Spørgeskemaundersøgelsen gennemføres af DPU, Aarhus Universitet, i samarbejde med den private organisation Sex & Samfund.

Et treårigt forskningsprojektet

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af et treårigt PhD-studium om folkeskolens seksualundervisning, der gennemføres af DPU, Aarhus Universitet i perioden 2015-2018.

Det samlede projekt har til hensigt at bidrage til udviklingen af en nytænkende, tidssvarende og anvendelsesorienteret didaktik for seksualundervisning i folkeskolens 0.-6. klasser. Ambitionerne er:

  • Teoretisk og empirisk at undersøge dilemmaer, udfordringer og potentialer ved et kritisk pædagogisk perspektiv på seksualundervisning i skolen
  • At udvikle en model for seksualundervisningsdidaktik på grundlag af teoretisk funderet og empirisk baseret viden 
  • At bidrage til udviklingen af nye måder at beskrive og forstå seksualundervisning, der kan fungere som en platform for nye diskussioner og handlinger i såvel forskning som praksis

I forskningsprojektet benyttes en række forskellige forskningsmetoder til at undersøge folkeskolens seksualundervisning:

  • Analyser af de formelle politiske dokumenter, der har beskrevet folkeskolens seksualundervisning siden dens indførelse i 1970; herunder analyse af de nyeste Fælles Mål for det obligatoriske emne sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
  • Case-studier på tre skoler i udvalgte kommuner, hvor der har været gennemført projekter med fokus på at støtte op om folkeskolens seksualundervisning, herunder blandt andet interviews med skoleledere, lærere, pædagoger og ansatte i forvaltningerne
  • Landsdækkende spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og pædagoger tilmeldt seksualundervisningskampagnen Uge Sex 2017

Forskningsprojektet er finansieret af DPU/Aarhus Universitet og varetages af Line Anne Roien, Cand.pæd. i generel pædagogik og PhD-studerende. Vejlederede på projektet er professor Venka Simovska fra DPU/Aarhus Universitet og professor Christian Graugaard, Aalborg Universitet.

Ansvarlig forskningspraksis

Undersøgelsen følger Aarhus Universitets retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis og er anmeldt til Datatilsynet.

Alle deltagere i forskningsprojektet er sikret fuld anonymitet. Resultaterne af forskningsprojektet bliver analyseret på gruppeniveau, og der vil ikke blive henvist til navngivne lærere, skoler eller kommuner.

Formidling

I forbindelse med forskningsprojektet offentliggøres resultaterne i internationale og nationale forskningstidsskrifter samt ved udgivelse og forsvar af PhD-afhandlingen.

Kontakt

Spørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen eller det samlede forskningsprojekt kan rettes til Line Anne Roien på mail lianr@edu.au.dk